kbys.net
当前位置:首页 >> (x%8)/4=(x+9)/5怎么解答 >>

(x%8)/4=(x+9)/5怎么解答

(x-4)/(x-5) + (x-8)/(x-9) = (x-5)/(x-6) + (x-7)/(x-8) (x-5+1)/(x-5) + (x-9+1)/(x-9) = (x-6+1)/(x-6) + (x-8+1)/(x-8) 1+1/(x-5) + 1+1/(x-9) = 1+1/(x-6) + 1+1/(x-8) 1/(x-5) + 1/(x-9) = 1/(x-6) + 1/(x-8) 1/(x-9) - 1/(x-8) = 1/(x-6)...

X÷4/5=3/8 5/4X=3/8 X=3/8×4/5 X=3/10

解: (x-4)/ (x-5) - (x-5)/(x-6) = (x-7) / (x-8) - (x-8) / (x-9) 对方程两边各自通分: [(x-4)(x-6) - (x-5)(x-5)] / [(x-5)/(x-6)] = [(x-7)(x-9) - (x-8)(x-8)] / [(x-8)(x-9)] (x^2-10x+24-x^2+10x-25) / [(x-5)/(x-6)] = [x^2-16x+63 - ...

是matlab代码吧 1:4是从1到4 16就是第16个 5:8是从5到8 9:11是从9到11 12:15是从12到15 简单点说就是将16号位置上的数移到第5位置上。 你如果想看x的值的话就在运行这段代码时将x后面的分号去掉。

解答如下:

(x-4)/(x-5)=(x-5+1)/(x-5)=1+(1/(x-5)) 原方程装换为 1+(1/(x-5))+1+(1/(x-9))=1+(1/(x-8))+1+(1/(x-6)) 1/(x-5)+1/(x-9)=1/(x-8)+1/(x-6) 设x-7=y 1/(y+2)+1/(y-2)=1/(y-1)+1/(y+1) 2y/(y*y-4)=2y/(y*y-1) y=0,x=7

X~N(5,2²) p(2

解: (x-4)/(x-5) -(x-5)/(x-6)=(x-7)/(x-8)-(x-8)/(x-9) (x-4)/(x-5)+(x-8)/(x-9)=(x-5)/(x-6)+(x-7)/(x-8) (x-5+1)/(x-5)+(x-9+1)/(x-9)=(x-6+1)/(x-6)+(x-8+1)/(x-8) 1/(x-5)+1/(x-9) +2=1/(x-6) +1/(x-8)+2 1/(x-5)+1/(x-9)=1/(x-6)+1/(x-8)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com