kbys.net
当前位置:首页 >> 求tAn10tAn50tAn70的值 >>

求tAn10tAn50tAn70的值

首先将原始变形为tan10tan(60-10)tan(60+10)=tan10(3-tan10^2)/1-3tan10^2 接着进行重要的转化方程: tan10=tan(30-20)=tan30-tan20/1+tan30tan20 这里用到的公式是 tan(a+b)=tan a+tan b/1-tan atan b 同理tan20=2tan10/1-tan10^2,又tan30=√3...

tan10*tan80=sin10*sin80/(cos10*cos80)[积化和差公式] =cos(10-80)/cos(10-80)=1 同理tan20*tan70=1;tan40*tan50=1 所以原式=1 -------------------------- tan10°·tan80°=1 tan20°·tan70°=1 tan40°·tan50°=1 ∴原式=1 ------------------------...

选C。 这个角是第四象限的角。 如果觉得答案解决了你的问题,请采纳,有问题可继续追问!

tan70°-tan10°+ tan120° ----------------------- tan70°tan10° tan(70°-10°)(1+tan70°tan10°)+tan120° = --------------------------------------------- tan70°tan10° tan60°(tan70°tan10°+1)+ tan120° = -------------------------...

cos10/tan20+√3sin10tan70-2cos40 =cos10/cot70+√3sin10tan70-2cos40 =cos10tan70+√3sin10tan70-2cos40 =tan70(cos10+√3sin10)-2cos40 =tan70*2sin(10+30)-2cos40 =2(tan70sin40-cos40) =2(cot20sin40-cos40) =2[(cos20sin40)/sin20-cos40] =2[(...

解: 4tan10°+tan20°+2tan40°-tan70° =4tan10°+cot70°-tan70°+2tan40° =4tan10°+2cot140°+2tan40° =4tan10°-2cot40°+2tan40° =4tan10°-2(cot40°-tan40°) =4tan10°-2*2cot80° =4tan10°-4tan10° =0 注册时间: 2007-07-11 21:09 这是你的第一个问...

将tan化成sin/cos的形式 利用倍角公式和和角公式化简 代数式的值=-1 过程如下图:

解:(1) 原式=tan10°×tan20°×tan30°×tan40°×tan50°×tan60°×tan70°×tan80° =(tan10°×tan80°)×(tan20°×tan70°)×(tan30°×tan60°)×(tan40°×tan50°) =(tan10°×cot10°)×(tan20°×cot20°)×(tan30°×cot30°)×(tan40°×cot40°) =1 (2) m=n (3) 由题意,可知 ...

用到公式tanx*tan(90-x)=1 下面证明这个公式 tan(90-x)=sin(90-x)/cos(90-x)=cosx/sinx=1/tanx 公式可以直接用,而且不难记,是吧~ 所以 题目=(tan10*tan80)*(tan20*tan70)*(tan30*tan60)*(tan40*tan50) =1*1*1*1 =1

答案是1~ 化简根号3tan10+根号3tan20—tan10tan20 然后因为tan30=tan(10+20)=(tan10+tan20)/(1+tan10tan20) 所以1+tan10tan20=(tan10+tan20)/tan30 tan30=根号3/3 所以1+tan10tan20=(tan10+tan20)*根号3 化简就得结果~

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com