kbys.net
当前位置:首页 >> 孙权劝学翻译 >>

孙权劝学翻译

原文 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学1蒙辞以军中多务。权 孙权 曰:“孤岂欲卿治经为博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。 及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,...

一、原文 孙权劝学 宋代:司马光 撰 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学1蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰...

译文 当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事,不可以不学习1吕蒙用军中事务繁多来推托。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典,成为博士(专掌经学传授的学官)吗?我只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。你说军务繁多,谁比得上我(事务多)呢?我...

At first, Sun Quan on lumeng said: "The power you are now in charge of national affairs, we can not learn!"lumeng a little more decline in the Israeli army. Sun Quan said: "Where I want you to book a doctorate degree it! But sh...

初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学1蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。 及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙1蒙曰...

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管大事,不可以不学习1吕蒙用军中事务繁忙来推辞。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典当博士吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说(军中)事务繁忙,谁比得上我(事务多)呢?我经常读书,自认为有很...

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!”吕蒙以军中事务多来推辞。孙权说:“我难道想要你钻研经书当博士吗!只应当粗略地阅读,了解以往的事情罢了。你说事务多,谁比得上我事务多呢?我经常读书,自以为大有益处。”吕蒙于是开始学习...

1、初:当初,这里是追述往事的习惯用词。 2、权:指孙权(182—252),字仲谋,吴郡富春(现在浙江富阳)人,三国时吴国的创建者。 3、谓:告诉,对……说,常与“曰”连用 4、卿:古代君对臣或朋友之间的爱称。 5、今:现在。 6、涂,同“途”。当涂...

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂/掌事,不可/不学1 (起初,吴王孙权对大将吕蒙说道:“你现在身当要职掌握重权,不可不进一步去学习1) 蒙/辞以/军中/多务。 (吕蒙以军营中事务繁多为理由加以推辞。) 权曰:“孤/岂欲卿治经为博士邪? (孙权说...

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管国家大事,不可以不学习1吕蒙用军中很多事务来推辞孙权的劝说。孙权说:“我难道是想让你成为很有学问的学者吗?只不过应当广泛阅览,了解过去的历史。你说军中事务多,哪里比得上(我忙)?我经常读书,自...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com