kbys.net
当前位置:首页 >> 4年级递等式计算题并有答案和应用题也要有答案~~急 >>

4年级递等式计算题并有答案和应用题也要有答案~~急

(45-17)+(9-3)=28+6=34, (45-17)+(9-6)=28+3=31, (45-18)+(9-3)=27+6=33 (45-18)+(9-6)=27+3=30, (45-27)+(9-3)=18+6=24, (45-27)+(9-6)=18+3=21 (45-28)+(9-3)=17+6=23, (45-28)+(9-6)=17+3=20, (46-17)+(8-3)=29+5=34 (46-17)+(8-5)=29+3=32, ...

4、660× 2/3 × 1/4=110(个) 5、820×1/4 ×3/5=123(页) 那个是3/5吧?????? 6、5×2/5==2(吨) 小船一次运的货物量 5 × 6=30(吨) 大船6次运的货物量 30÷2=15(次) 大船6次运的货物量,小船15次运完。 综合式:5× 6÷(5×2/5)=15(次)

25除以11

这个...这是我邮箱xinyi_jian@163.com,把题目发过来先。 唉,其实写作业要靠自己呀,孩子...

4/7+1/14-1/2 =8/14+1/14-7/14 =2/14 =1/7 5/3-3/8-5/8 =5/3-(3/8+5/8) =5/3-1 =2/3 3/5+3/11+7/5+11 =(3/5+7/5)+11+3/11 =2+11+2/11 =13又2/11 3/4-{5/6-1/3} =3/4-(5/6-2/6) =3/4-1/2 =3/4-2/4 =1/4

X-2/7X=3/4 70%X + 20%X = 3.6 25% + 10X =4/5 X - 15%X = 68 X+3/8 X=121 5X-3×5/21 =5/11 6X+5 =13.4 X÷(6/35) =(26/45) ×(13/25) 2(x-0.6)=4 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 ...

8×( )= 40 ( )×4 = 16 63÷7 = 34÷6= 10÷7 = 77÷9 = 37÷5 = 6×( )= 24 ( )×6 = 48 28÷7 = 36÷6= 17÷2 = 40÷6 = 19÷8 = 7×( )= 56 ( )×1 = 7 54÷9 = 64÷8= 58÷9 = 41÷7 = 66÷7 = 2×( )= 14 ( )×7 = 63 24÷6 = 49÷9= 35÷4 = 29÷9 =...

http://zhidao.baidu.com/question/30951942.html参考一下(*^__^*) 嘻嘻……

4123

1:一辆汽车从甲地开往乙地,3小时已行180千米,用同样的速度又行驶4.5小时到达乙地,甲乙两地相距多少千米? :某车间有工人120人,下雪后男工的八分之五与女工人数的七分三去扫雪,已知扫雪共用去64人,这个车间有女工多少人? 2:张阿姨把750...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kbys.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com